برای مشاهده مطلب به ادامه مطلب بروید...

 

اختیارات هیات مدیره:

1- انتخاب ؛ انتصاب و عزل مدیر عامل و نظارت بر ایشان

2- دعوت مجمع عمومی و فوق العاده

3- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع

4- رسیدگی به حسابها و ارائه گزارش به بازرسان

5- تهیه گزارش مالی و ترازنامه سالانه و سه ماهه به بازرسان و مجمع عمومی

6- پیشنهاد برنامه کاری شرکت و میزان حقوق و پاداش مدیرعامل و بازرسان و اعضای هیئت مدیره

7- قبول درخواست عضویت جدید و انتقال سهام مطابق اساسنامه

8- تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی و پیشنهاد آن به مجمع

9- تعیین نماینده بر شرکت در مجامع ؛ دادگاه

گالری تصاویر

Template Design:Dima Group