برای مشاهده مطلب به ادامه مطلب بروید...

1- نظارت مستمر بر انطباق اداره شرکت ، بر اساس مصوبات  مجمع و اساسنامه

2- تهیه گزارش جامع از وضع تعاونی به مجمع عمومی

3- تذکر کتبی به رفع تقص یا تخلفات به هیات مدیره و مدیرعامل

4- رسیدگی به حسابها ؛ دفاتر اسناد و صورت های مالی

5- در خواست گزارش  مالی و ترازنامه سه ماهه و سالانه از هیات مدیره به همراه تحلیل (چرایی آنها) و رسیدگی

6- رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش رسیدگی به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط

 

گالری تصاویر

Template Design:Dima Group