آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی ایثارگران نوبت دوم

 

 

بدینوسیله  از کلیه  سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در راس ساعت 17  مورخ 4/3/1395 در محل حسینیه آسوری واقع در بلوار آزادگان جنب مجتمع فرهنگی ورزشی ایثارگران برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

در صورتی که حضور سهامدار در مجمع مقدور نباشد می تواند حق رای خود را به دیگری وکالت دهد. هر عضو می تواند علاوه بر رای خود ، سه رای به وکالت داشته باشد.کسانی  که تمایل دارند به عنوان بازرس شرکت کاندیدا شوند یک هفته بعد از انتشار آگهی به دفتر شرکت مراجعه و در خواست کتبی ارائه دهند.

دستور جلسه:

1- ارائه گزارش هیات مدیره
2- ارائه گزارش بازرس
3- ارائه گزارش مالی و ترازنامه شرکت در سال 94 و تصویب آن
4- انتخاب بازرس به مدت یک سال
5- تصویب بودجه سال 95
6-پیشنهاد فروش زمین بلوار آزادگان یا تغییر کاربری و یا حفظ وضع موجود و توسعه آن
7- سایر مواردی که به درخواست سهامداران قبل از تشکیل جلسه به طور کتبی به  شرکت ارسال دارند

 

 

گالری تصاویر

Template Design:Dima Group